Online booking

Business Center

Business Center tọa lạc tại phía sau khu vực Lễ Tân. Khu vực Business Center có trang bị máy tính cho Quý Khách sữ dụng miễn phí.

Business Center mở cửa từ 10:00 đến 22:00 hàng ngày.