Online booking

Hội Họp

Business Center

Business Center tọa lạc tại phía sau khu vực Lễ Tân. Khu vực Business Center có trang bị máy tính…

Meeting Room

Meeting Room tọa lạc tại khu vực tầng hầm của Khách Sạn. Khu vực Meeting Room có sức chứa đến…