Online booking

Xe Đạp và Xe Trung Chuyển Miễn Phí

Khách Sạn cung cấp xe đạp miễn phí (tùy vào tình trạng có sẵn) tại Khách Sạn. Quý Khách có thể di chuyễn bằng xe đạp để khám phá vùng nông thôn hấp dẫn xung quanh Hội An. Xe trung chuyển miễn phí theo lịch trình khách sạn (shuttle bus) cũng được áp dụng cho tất cả khách lưu trú tại khách sạn, khách có thể tham khảo lịch trình tại quầy Lễ tân.