Online booking

Xe Đạp Miễn Phí

Khách Sạn cung cấp xe đạp miễn phí (tùy vào tình trạng có sẵn) tại Khách Sạn. Quý Khách có thể di chuyễn bằng xe đạp để khám phá vùng nông thôn hấp dẫn xung quanh Hội An. Vui lòng đặt xe tại quầy Lễ tân.